Ditt syn

Synstrening

Synsterapien er en individuell behandlingsform som tar sikte på å forbedre samsyn, øyemotorikk og fokuseringsevne.Syn læres og trenes opp fra vi blir født. Derfor kan svakheter ved samsynet trenes opp for å brukes mer effektivt og bedre konsentrasjonsevnen. Dette kan bedre prestasjon og lese-utholdenhet. Samsynstrening handler i stor grad om å automatisere nye og mer effektive prosesser i synsapparatet.Treningen gjennomføres i løpet av 3-5 måneder, med øvelser som gjøres 5 dager pr uke, i ca 20 minutter. Den tilpasses individuelt.Symptomer på behov for synstrening kan være: tåkesyn, hodepine, dobbeltsyn, svie i øynene, tretthet, lav konsentrasjonsevne, og lese-/skrivevansker.

Synstrening